Serdecznie zapraszamy na konferencję hybrydową
pt. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”,
która odbędzie się w dniu 28 marca w Łodzi o godz.12:00.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, dzięki czemu będzie można wziąć w niej udział zarówno osobiście, jak i online. Miejscem spotkania będzie siedziba Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Do rozpoczęcia konferencji hybrydowej pozostało:

Rejestracja na wydarzenie

Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem.

Blok transmisji zostanie otwarty o godz.12:00. Prosimy o wejście w przycisk "TRANSMISJA-ONLINE"


Agenda

Moderowanie: Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

12:00 - 12:15

  • O rewitalizacji

Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi,

Przedstawiciele Miasta


12:15 - 12:45

  • Prezentacja produktów projektu

Jan Schnerch

Przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu,

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji


Urszula Świtała 

Kierownik Zespołu Zadaniowego I – GESUT,

Kierownik Działu Aktualizacji i Kontroli w Łódzkim Ośrodku Geodezji


Jacek Przepiórkiewicz  

Kierownik Zespołu Zadaniowego III – Monitoring i Wizualizacja Procesu Rewitalizacji w zakresie zmian architektoniczno - urbanistycznych oraz społeczno-ekonomicznych,

Kierownik Działu Miejskiego Systemu Informacji o Terenie w Łódzkim Ośrodku Geodezji


Maciej Garnysz

Zastępca Kierownika Projektu,

Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych w Łódzkim Ośrodku Geodezji


Mariusz Stępniewski 

Kierownik Zespołu Zadaniowego IV – Modelowanie/wizualizacja 3D, 

Kierownik Zespołu Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi


Joanna Brzezińska

p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Łodzi


Mateusz Szczeciński 

Członek Zespołu ds. Zarządzania Projektem,

Główny Specjalista w Oddziale ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Łodzi

12:45 - 13:00

  • Podsumowanie projektu i rekomendacje


Informacja o projekcie

Projekt Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych – Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne – ZIT.

 Całkowity koszt projektu: 11 546 178,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 900 921,56 PLN
Wartość wkładu własnego: 4 645 256,44 PLN
Okres realizacji: 2016 – 2023
Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Łódzki Ośrodek Geodezji
przy udziale Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
oraz Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi
.

 Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w działalności
gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

Cele szczegółowe:
• udostępnienie przestrzennej informacji publicznej
do ponownego wykorzystania,
• wdrożenie nowych usług elektronicznych
dla przedsiębiorców i instytucji publicznych,
• uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi.

W rezultacie projekt przyczynia się do zwiększenia poziomu integracji i koordynacji polityk publicznych dostarczając narzędzi informatycznych pozwalających na monitorowanie i analizę wskaźników realizacji projektów i działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi.

Miejsce

Łódzki Ośrodek Geodezji
ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: admin@eventorganizer.pl.